Docendo discimus - mācot citus, mēs mācāmies paši.
/Séneca/

Spāņu valodas kursi 

"Spāņu kultūras centrs Séneca" piedāvā spāņu valodas kursus Rīgā, kuru galvenā iezīme ir "iegrimšana" spāņu valodā un kultūrā - jo kursus vada pasniedzēji no Spānijas, un valodas apguve ir papildināta ar aktīvu tās pielietojumu arī ārpus nodarbībām, izmantojot centra bibliotēku, videotēku un piedaloties iknedēļas aktivitātēs - prezentācijās par Spāniju, teātra grupā, preses pulciņā, kino darbnīcā, spēļu vakaros, ballītēs un pat spāņu gastronomijas meistarklasēs.

"Spāņu kultūras centrs Séneca" ir LR Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta privāta neformālās izglītības iestāde. Visas mācību programmas atbilst Eiropas Savienības pamatnostādnēm valodu apguvē. Mūsu centrs piedāvā kombinētus spāņu valodas un kultūras kursus visos līmeņos – sākot ar iesācējiem un līdz pat augstākajam līmenim. Sagatavojam studentus arī DELE eksāmenam, kā arī piedāvājam kursus par noteiktu tēmu gan individuāli, gan grupās.

Mācību procesā tiek izmantoti mācību līdzekļi no Spānijas un audiovizuāli materiāli, lai studentiem būtu iespēja apgūt modernu spāņu valodu, kas atbilst reālām dzīves situācijām spāniski runājošās valstīs.

Mūsu centra pasniedzēji ir spāņi pēc tautības, kuri specializējušies spāņu kā svešvalodas pasniegšanā. Pasniedzēji vada arī centra kultūras aktivitātes par Spāniju un tās kultūru, tādējādi veidojot pozitīvu spānisku gaisotni, kas veicina to, lai spāņu valoda tiktu praktizēta un pielietota arī ārpus nodarbībām.

Papildus  spāņu valodas kursiem mūsu centra studentiem ir pieeja centra bibliotēkai un videotēkai, kas ir kā papildinājums spāņu valodas nodarbībām un sniedz atbalstu mācībās, kā arī ļauj nostiprināt esošās zināšanas un apgūt valodu padziļinātāk.

Izvēlies sev piemērotāko apmācību veidu un ļaujies spāņu valodas valdzinājumam arī Tu!

Regulārie spāņu valodas kursi
Intensīvie spāņu valodas kursi Rīgā
Spāņu valodas privātstundas
Spāņu valodas kursi Spānijā

Vai zināji, ka spāņu valoda ir ...

  • oficiālā valoda 21 valstī,
  • 2.izplatītākā dzimtā valoda visā pasaulē,
  • 2.lietotākā valoda starptautiskajā komunikācijā,
  • 2.lietotākā valoda internetā.